top of page

Contact Us

SUMOTO SEIBIKI SEISAKUSHO CO., LTD.

43, Oomachihata, Awaji-shi, Hyogo, 656-2151, Japan

TEL: +81-799-62-4778

FAX: +81-799-62-4389

bottom of page